Myöntämiskriteerit Nuoriso avustukset (2023)

Lasten ja nuorten toiminnan avustukset

Paraisten kaupunki myöntää avustuksia kehittääkseen ja laajentaakseen lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tarjontaa paikkakunnalla.

Toiminta tulee järjestää pääosin Paraisilla ja sen tulee olla suunnattu lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille. Toiminnan tulee kannustaa nuoria omaan aktiivisuuteen. Toiminnan tulee olla luovaa ja kestävää, tukea nuorten osallisuutta ja edistää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Myös nuorisoryhmien matkoja eri tapahtumiin ja festivaaleille ulkomaille voidaan tukea.

Avustukset jakautuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

 • toiminta-avustukset jatkuvaan toimintaan
 • tapahtuma- ja projektiavustukset
 • kohdennetut projektiavustukset

Paraisten kaupunki voi päättää avustuksen myöntämisestä kahdeksi vuodeksi jatkuvaan toimintaan tai tehdä yhteistyösopimuksia, joissa päätetään kahden vuoden tuesta. Monivuotiset tuet ovat kuitenkin aina siltä osin ehdollisia, että niitä voidaan muuttaa, ellei kaupunginvaltuusto myönnä määrärahoja avustuksia varten.

Lasten ja nuorten toiminnan avustuksia voivat hakea valtakunnalliseen nuorisojärjestöön kuuluvat yhdistykset ja organisaatiot, muut lapsi- ja nuorisotoimintaa harjoittavat yhdistykset, aikuisjärjestöt, joilla on talousarviossa, tilinpäätöksessä ja toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa erotettavissa oleva nuoriso-osasto, työryhmät ja poikkeustapauksissa yksityishenkilöt.

Myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset voidaan hylätä.

Toimintaan voi saada avustusta vain yhdeltä kaupungin talousarvion momentilta. Avustuksia ei myönnetä koulujen ja oppilaitosten tai muiden kaupungin yksiköiden järjestämään toimintaan. Avustuksia ei voi käyttää kouluaikana järjestettävään toimintaan.

Hakijat antavat kaupungille oikeuden tarkastaa hallintonsa ja tilinsä. Paraisten kaupunki voi periä maksamansa avustuksen takaisin, jos toimintaa, tapahtumaa tai projektia ei ole toteutettu.


Toiminta-avustukset jatkuvaan toimintaan

 • Myönnetään jatkuvaan ja toistuvaan lasten ja nuorten toimintaan, ei yksittäisiin tapahtumiin.
 • Voidaan myöntää toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
 • Haetaan maaliskuun loppuun mennessä.
 • Hakemus tehdään toiminta-avustuslomakkeelle ja hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus.
 • Myönnettyä avustusta ei makseta ennen kuin hakemus on täydellinen ja siinä on kaikki liitteet.
 • Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä muodostuu yhdistyksen hyväksytystä toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta.


Tapahtuma- ja projektiavustukset

 • Myönnetään lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille suunnattujen tapahtumien, leirien ja projektien järjestämiseen.
 • Haetaan joulukuun loppuun mennessä tulevalle vuodelle.
 • Haetaan tapahtuma- ja projektiavustusten lomakkeella.
 • Tapahtuma- ja projektiavustusten käytöstä tehtävää selvitystä varten on erillinen lomake.


Kohdennetut projektiavustukset

 • Elinvoimapäällikkö voi päättää ns. kohdennettujen projektiavustusten myöntämisestä tietyksi ajankohdaksi, tietylle kohderyhmälle, tiettyyn tapahtumaan tai muuhun vastaavaan.
 • Haetaan tapahtuma- ja projektiavustusten lomakkeella.
 • Tapahtuma- ja projektiavustusten käytöstä tehtävää selvitystä varten on erillinen lomake.

Yhteistiedot

Vapaa-aikasihteeri (Nuoriso)
Tove Dahlén
040 562 1825