Taiteen perusopetusta

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille tukee ja laajentaa koulujen tarjoamaa yleissivistävää taidekasvatusta sekä kehittää oppilaiden persoonallisuutta ja antaa heille valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, mielikuviaan, tunteitaan ja taitojaan.

Paraisilla tarjotaan taiteen perusopetusta yhteistyössä yhdistyksen ja järjestöjen kanssa

Sisältöjulkaisija