Avustukset Kulttuuri

Kulttuuri avustukset

 

Avustukset SÄÄNNÖT 2022

AVUSTUKSIA KULTTUURITOIMINTAAN 2022

Kulttuurilautakunta myöntää tukia kehittääkseen ja laajentaakseen paikkakunnan kulttuuripalvelujen ja -elämysten tarjontaa. Toiminta on järjestettävä pääosin Paraisilla. Toiminnan on oltava luovaa ja kestävää, laajennettava paikkakunnan kulttuuritarjontaa ja edistettävä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Tuet jakautuvat seuraaviin tukimuotoihin:

 • tapahtuma- ja projektiavustukset kulttuuritoimintaan
 • kohdennetut projektiavustukset
 • toiminta-avustukset jatkuvaan toimintaan
 • taiteen perusopetuksen avustukset

Kulttuurilautakunta voi päättää tuen myöntämisestä kahdeksi vuodeksi jatkuvaan toimintaan tai laatia yhteistyösopimuksen, jossa päätetään kahden vuoden tuesta. Monivuotiset tuet ovat kuitenkin aina siltä osin ehdollisia, että niitä voidaan muuttaa, jos kaupunginvaltuusto ei myönnä kulttuurilautakunnalle määrärahoja tukea varten.

Tukia kulttuuritoimintaan voivat hakea yhdistykset, organisaatiot, luovan alan yritykset, työryhmät ja poikkeustapauksissa yksityishenkilöt.

Kulttuurilautakunta voi hylätä myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset.

Toiminta voi saada tukea vain yhdeltä kaupungin talousarvion momentilta. Kulttuurilautakunta ei myönnä tukea Kombin kurssitarjontaan kuuluvaan jatkuvaan toimintaan eikä hyväntekeväisyystapahtumien järjestämiseen.

Hakija antaa kaupungille oikeuden tarkastella hallintoaan ja talouttaan. Kulttuurilautakunta voi vaatia maksetun tuen takaisin, jos toimintaa, tapahtumaa tai projektia ei toteuteta.

Tapahtuma- ja projektiavustukset

Kohdennetut projektiavustukset

 • kulttuurilautakunta voi päättää ns. kohdennettujen projektiavustusten myöntämisestä tietylle taiteenalalle, tietyksi ajankohdaksi, tietylle kohderyhmälle, tiettyyn tapahtumaan tai muuhuun vastaavaan
 • haetaan erillisellä tapahtuma ja projektiavustusten lomakkeella
 • tapahtuma ja projektiavustusten käytön selvittämistä varten on erillinen lomake. Kulttuurilautakunta päättää vuosittain hakuajoista ja siitä, miten tuen käytöstä tehdään selvitys

Toiminta-avustukset jatkuvaan toimintaan

 • selvitys toimintaavustuksen käytöstä muodostuu yhdistyksen hyväksytystä toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta.

Taiteen perusopetuksen avustukset

 • myönnetään taiteen perusopetukseen, jolla on kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma, eli opetussuunnitelma, joka noudattaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kansallisia perusteita
 • haetaan maaliskuussa
 • hakemus tehdään toimintaavustusten lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus
 • myönnettyä tukea ei makseta, ennen kuin hakemus on täydellinen ja siinä on kaikki liiteet
 • selvitys toimintaavustuksen käytöstä muodostuu yhdistyksen hyväksytystä toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta.

 

Avustuslomakkeet - Kulttuuri, Liikunta sekä Lapset ja nuoret