Kulttuuri- ja Kotiseutupalkinnot 2021

02.12.2021

Kulttuuripalkinnot 2021


Paraisten kaupungin kulttuuripalkinto myönnetään kahdelle rohkealle ja aktiiviselle muusikolle – Essi Luttiselle ja Petri Haapasalolle

Essi Luttinen ja Petri Haapasalo muuttivat Paraisille vuonna 2015 ja ovat sen jälkeen olleet tärkeä osa Paraisten musiikkielämää. Oikeastaan työ Paraisilla alkoi jo ennen sitä, kun Essi Luttinen jo vuonna 2012 alkoi tuottaa Qvidjassa järjestettäviä piknikkonsertteja, joiden parissa työskentelyä hän on jatkanut. Konsertit Qvidjassa ovat tarjonneet monille paraislaisille ja kävijöille hienoja musiikkielämyksiä historiallisessa ympäristössä.

Sekä Essi Luttinen että Petri Haapasalo ovat etsineet aktiivisesti uudenlaisia yhteistyömalleja ja he ovat mahdollisuuksien mukaan myös itse osallistuneet niihin muusikkoina. Toiminta on sisältänyt kaikkea musiikkitapahtumien suunnittelusta ja konserttien solistitehtävistä esiintymisiin vanhainkodeissa, ja palkinnon saajat ovat aina toimineet suurella ammattitaidolla voidakseen tarjota yleisölle parasta.

Koronapandemia iski kovaa freelancemuusikoihin, mutta Essi ja Petri ovat silti jatkaneet työtä sinnikkäästi. He tekivät joululevyn ja useita konserttistriimauksia tarjotakseen yleisölle musiikkia myös silloin, kun emme päässeet käymään konserteissa.

Paraisten suurelle yleisölle he ovat kuitenkin nyt tulleet tutuiksi perustettuaan Jazz Café Axon, jossa on live-musiikkia useana iltana viikossa. He kutsuvat kahvilaan muusikoita ja esiintyvät myös itse, joskus täysin spontaanisti tiskivuorojen ja kassatöiden välissä. Jazz Café Axossa he tarjoavat näyttämön myös muille muusikoille ja esityksille.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta haluaa osoittaa arvostuksensa Essi Luttisen ja Petri Haapasalon tekemää työtä kohtaan, ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan mielestä Parainen on onnekas, kun paikkakunnalla on niin yritteliäitä muusikoita.

 

Paraisten kaupungin vuoden 2021 kotiseutupalkinto myönnetään Nagu hembygdsförening rf -yhdistykselle

Paraisten kulttuuri- ja liikuntalautakunta haluaa tuoda esille sitä työtä, jota Nagu hembygdsförening tekee Nauvon kotiseututietouden ja -tunteen hyväksi.

Noin kymmenen vuotta sitten yhdistys menetti rakennuksen, jota se aikaisemmin käytti museona. Kokoelmat piti sijoittaa muualle ja yhdistys näki tulevaisuutensa melko synkeänä. Mitä on kotiseutuyhdistys ilman kotiseutumuseota?

Pikkuhiljaa yhdistys nousi alhostaan ja nykyään sen toiminta on vilkasta ja ajanmukaista. Yhdistys on onnistunut houkuttelemaan mukaan uusia voimia samalla kun osa kokeneista toimijoista on edelleen mukana.

Tällä hetkellä yhdistys tekee kylätutkimusta. Sillä on paikallishistoria- ja sukututkimusryhmä, joka kokoontuu joka toinen viikko. Yhdistys on julkaissut muun muassa eriaiheisia vihkosia, noin 1–2 vuodessa, ja seitsemäs vihkonen julkaistaan jouluna 2021. Yhdistys tuottaa myös eriaiheisia näyttelyitä. Vuosittain tehdään myös hyvin suosittuja kotiseuturetkiä linja-autolla, eli käydään eri paikoissa Nauvossa. Retkillä voidaan käydä esimerkiksi tiloilla, kylissä tai elinkeinonharjoittajien luona. Yhdistys oli myös kantava voima, kun Kunnantuvan hallinta siirtyi nauvolaisille yhdistyksille, jotta yhdistyksillä ja ryhmillä olisi tapaamispaikka. Nagu hembygdsförening on aktiivinen yhdistys, joka osallistuu moniin eri hankkeisiin yhdessä muiden nauvolaisten yhdistysten kanssa.

Nagu hembygdsförening rf on osoittanut olevansa elinvoimainen ja että sillä on rohkeutta ja kykyä löytää uusia toimintamuotoja, jotka ovat sekä nauvolaisten että vapaa-ajanasukkaiden mieleen.

 


Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö on tänä vuonna päättänyt juhlistaa itsenäisyyspäivää ainoastaan netissä. Katso itsenäisyyspäivän ohjelma kulturelli.fi sivulla.


 

Kulttuuri- ja kotiseutupalkinnot

Paraisten kaupungin kulttuuripalkinto

1. Kulttuuripalkinto voidaan antaa yksityisille henkilölle tai muille yhteisölle, jotka ovat merkittävällä tavalla toimineet Paraisten kulttuurielämän hyväksi.

2. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa vuosittain kulttuurilautakunnan talousarvion puitteissa.

3. Kulttuurilautakunnan jäsenet voivat lokakuun aikana esittää kirjallisia ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajaksi perusteluineen.

4. Kulttuurilautakunta valitsee kulttuuripalkinnon saajan ja päätöksen tulee olla yksimielinen.

5. Kulttuurilautakunta päättää kulttuuripalkinnon rahallisesta arvosta.

6. Kulttuurilautakunta päättää palkinnon luovutustilaisuudesta

Kulttuuripalkinnon ovat saaneet:
2020 Jan Lindgård
2019 Stella Tiisala
2018 Föreningen Teaterboulage yhdistys rf
2018 Pargas Gaming Community (PGC) rf
2017 Bosse Mellberg
2017 Tomi Satomaa
2016 Aloitteentekiä Skatepuistoon
2015 De ungas vänner på Ålön rf
2015 Vrakplundrarförlaget
2014 Heikki Heinonen
2013 Birgitta Bröckl
2012 ''Pargas Hardcore City'' -ryhmä
2011 Opettajat ''Joka koulu soi'' -tapahtuman takana
2010 Solveig Ekholm
2009 Mona Hemmer ja Rea Åkerfelt
2008 Anders Helenius ja Samuel Karlsson
2007 Kurt-Erik Långbacka
2006 Pargas svenska pensionärer r.f. ja koreografi Maire Alho
2005 Liisa Ake-Helariutta
2004 Karl-Gustav Laurén
2003 Ami Taulio
2002 Boundbirsn’s vänner rf
2001 Berit ja Sture Sirén
2000 Riddo Ridberg
1999 Raili Grönblom ja Margareta Sjöholm
1998 Hannu Wuorela
1997 Walter Johansson
1996 Rowlit-festivaalin taustaryhmä
1995 Eivor ”Skini” Sihvonen
1994 Egil EssénParaisten kotiseutupalkinto

Paraisten kaupunki koostuu viidestä entisestä kunnasta, ja kaikki kantavat ylvästä historiaansa ja kotiseututunnettaan. Myös entisten kuntien osilla, kuten yksittäisillä kylillä ja saarilla on oma historiansa, jolle antavat leimansa seudulla asuneet ja siellä vaikuttaneet ihmiset sekä eläimisen entiset ja nykyiset ulkoiset edellykset.

Palkinnon tarkoituksen tulee erottua selkeästi yleisestä kulttuuripalkinnosta, joka myönnetään toimimisesta seudun kulttuurielämän hyväksi. Kotiseutupalkinto on tarkoitus myöntää toimimisesta historian ja kulttuuriympäristön hyväksi.

Palkinto annetaan merkittävästä Paraisten paikallisen historian ja kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan myööntää yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhdistykselle.

Kulttuurilautakunta valitsee palkinnonsaajan ja päättää palkinnon suuruudesta. Palkinto jaetaan kulttuurilautakunnan päättämin aikavälein.

Kotiseutupalkinnon ovat saaneet:
2020 Paraisten Kotiseutuyhdistys
2019 Kaj Engblom
2018 Siv Fagerlund
2017 Åbolands skärgårdsstiftelse / Turunmaan saaristosäätiö
2015 Lisa Ake-Helariutta
2015 Stig Engman
2014 Dolly och Leif Heino
2013 Skröbbel gåbbana -yhdistys
2012 Lennart Brunnsberg
2011 Tuulikki Wahe-Rohrbach
2010 Bernt MårtenssonKotiseutupalkinto Rainer Fagerlundin muistoksi

Rainer Fagerlundin muistoksi perustettiin kotiseutupalkinto vuonna 2005. Paraisten kaupungin kulttuurilautakunta myöntää palkinnon ja päättää sen myöntämistiheydestä. Palkinto voidaan luovuttaa kotiseututyön, kotiseutututkimuksen tai kotiseutua ja Paraisten historiaa koskevan tiedon levittämisen puolesta tehdystä työstä.

Palkinnon ovat saaneet seuraavat henkilöt:

2011 Göran Grönroos
2010 Olle ja Pia-Gunn Anckar
2008 Olof Nordström
2007 Marita ja Arndt Reuter
2005 Göran Silander