Koulukuraattorit

Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on tukea oppilasta, jos hänellä on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Koulukuraattori osallistuu koulujen oppilashuoltoryhmiin ja tapaa oppilaita heidän omissa kouluissaan, mikä helpottaa palvelujen piiriin hakeutumista. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa.

Vanhemmat, opettaja tai oppilas itse voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä.  Palvelut ovat luottamuksellisia.

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Mikaela Dahlbacka, vastaava koulukuraattori, ruotsinkieliset ala-asteet ja esiopetusryhmät Paraisilla,
puh. 050 596 2603

Petra Henriksson, Sarlinska skolan, Pargas svenska gymnasium
puh. 040 488 6050

Anne Pajuniemi, Axxell Parainen
puh. 0400 857 294

Christa Perämaa-Bredenberg, Kyrkbackens skola, Ulkosaariston koulu, Skärgårdshavets skola, Utön koulu
puh. 040 760 5747

Jonna Saariniemi, suomenkieliset koulut Paraisilla
puh. 040 488 5963