Keskusarkisto ja -kirjaamo

Keskusarkisto ja -kirjaamo

Keskusarkisto toimii kaupungin hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Asiakirjoista saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista (uudet asiat kirjaamossa).

Kuntalaiset voivat tiedustella vireille pantujen asioiden käsittelyvaiheista keskuskirjaamosta. Kuntalaisilla on oikeus tehdä kaupungin toimintaa koskevia kirjallisia aloitteita, jotka voidaan jättää keskuskirjaamoon joko postitse (Keskuskirjaamo, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen) tai sähköpostitse osoitteeseen parainen@parainen.fi.

Kirjaamot
Paraisten kaupungin eri hallinnonaloilla on omat kirjaamonsa. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Kirjaamisen jälkeen aineisto toimitetaan eteenpäin valmistelijoille.

Kirjattavia asioita ovat muun muassa kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, erilaiset anomukset ja hakemukset, virkakuulutukset sekä virka- ja toimihakemukset.

Asiakirjat voi soveltuvin osin lähettää kirjaamoihin myös sähköisesti.
Kirjaamoista saa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä.

Hallinto- ja tukipalvelut

  • Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
  • Vaikuttamistoimielimet

  • Hallinto, talous, henkilöstö, viestintä ja markkinointi, IT ja digitalisaatio, hankkeet, tekniset tukipalvelut

Yhteystiedot:
parainen(at)parainen.fi
puh. 044 358 5723

Kasvatus ja koulutus

  • Kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä ruotsinkielinen jaosto ja suomenkielinen jaosto
  • Varhaiskasvatus, ruotsinkielinen koulutus ja suomenkielinen koulutus

Yhteystiedot:  
opetus(at)parainen.fi
puh. 040 488 5759

Elinvoima

  • Rakennus- ja ympäristölautakunta, saaristolautakunta ja elinvoimavaliokunta
  • Hyvinvointi, elinkeino ja matkailu, yhteydet ja joukkoliikenne, kansalaisopisto, kulttuuri ja vapaa-aika, kirjasto, lupapalvelut, kaavoitus ja mittaus

Yhteystiedot:  
elinvoima(at)parainen.fi
rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi
puh. 040 179 2705
rakennusvalvonta(at)parainen.fi
puh. 040 488 5915