Murupolku

Kaupungin hankinnat

Kaupungin hankinnat

 

Ajankohtaista

Markkinavoropuhelu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluiden ostamisesta koskien Paraisten kunta-aluetta, pidetään torstaina 21.10. klo 10-11 kaupungintalolla, Ohjaamo-tilassa. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.8.2022.

Tervetuloa!

 


 

 

Paraisten kaupunki noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016). Kaupungin hankinnat hoidetaan sähköisesti. Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ovat listattuna tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat pienhankintapalvelu.fi-sivustolla. Rekisteröitymällä sivustoille alla olevista linkeistä pääsee lukemaan avoimia tarjouspyyntöjä ja jättämään tarjouksen. Hankinnan yhteyshenkilö on mainittu tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön ollessa avoinna kaupunki toivoo, että mahdolliset tarjoajat ottavat yhteyttä kaupunkiin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla (kysymykset ja vastaukset) tarjoajien tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Tästä pääset tarjouspalvelu.fi sivuille, ja tästä Pienhankintapalvelu.fi sivuille.

Paraisten kaupunki ilmoittaa kaikista kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkisten hankintojen sähköisessä Hilma-järjestelmässä. Tästä pääset Hilma-järjestelmään.

Paraisten kaupunki toivoo, että paikalliset yrittäjät osallistuisivat aktiivisesti tarjouskilpailuihin, ja se kehottaakin yrityksiä seuraamaan säännöllisesti kaupungin sähköisissä kanavissa julkaisemia ilmoituksia.

Kaupunki on tilaajavastuulain mukaisesti velvollinen varmistamaan, että sopijapuolet ovat täyttäneet lakisääteiset velvoitteensa. Kaupunki toivoo toimittajien käyttävän tilaajavastuu.fi-palvelua. Tästä pääset Tilaajavastuu.fi sivuille.

Yhteyshenkilö kaupungissa:
Petra Mannström
Taloussuunnittelija
Puh. +358 (0)50 340 3270

 

Hankintakalenteri

Tekniset tukipalvelut

Tarjouspyynnöt Hilma-järjestelmässä


Tarjouspyynnöt/Tarjouspalvelu.fi: