Murupolku

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuolto ja kierrätys

Paraisten kaupunki on osaomistaja Lounais-Suomen Jätehuollossa, joka suunnittelee ja käytännössä hoitaa suuren osan kunnallisista jätehuoltotehtävistä.

Lounais-Suomen Jätehuollon sivuilla on lisätietoa jätehuollosta Turun seudulla ja Paraisilla. Hinnastot ja jätetaksa

Säännöt siitä kuinka kiinteistönomistajan/haltijan tulee järjestää kiinteistönsä jätteenkeräys ja -kuljetus ovat LSJH:n kotisivulla.

Paraisten kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Se on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät.

Jätehuoltolautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksoista. Lisäksi lautakunta seuraa jätteenkuljetuksen järjestämistä ja kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Lautakunnan vastuukuntana toimii Turku.

Jätehuoltolautakunnan yhteystiedot:
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Turun kaupunki
PL 355
20101 TURKU
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Jätehuollon ja jätteenkeräyksen ympäristöhaittoja valvoo kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen. Tarvittaessa ota yhteys ympäristönsuojelutoimistoon.


____
Päivitetty 19.12.2023

 

Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma vuosille 2023–2028 tuli voimaan

 

Kohti kiertotaloutta – Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023–2028 on hyväksytty. Jätehuolto-ohjelma on Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen näkemys siitä, miten seudun kunnallista jätehuoltoa kehitetään seuraavien vuosien aikana.

Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen jätehuollon toimijoiden ja kuntien kanssa ja sen aikajänne yltää vuoteen 2028. Ohjelma valmistui keväällä 2023 ja se tuli voimaan marraskuun 2023 lopulla, jolloin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja jokainen yhteistyökunta olivat sen hyväksyneet.

Kohti kiertotaloutta -jätehuolto-ohjelmaan on koottu kuusi tavoitetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joilla tavoitteita pyritään saavuttamaan. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty toteuttamisesta vastaava taho, joita ovat Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta tai osakaskunnat. Ohjelma on jätehuollon suunnittelun ja päätöksenteon tukena kunnissa, jätehuoltolautakunnassa ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä. Ohjelman toteutumista toimikaudella tulee seuraamaan kuntien jätehuollon vastuuhenkilöiden muodostama seurantaryhmä.

Kohti kiertotaloutta -jätehuolto-ohjelman tavoitteet kiteytetään jätehuollon tavoitetilaa koskevassa visiossa vuodelle 2028 seuraavalla tavalla: ”Alueen asukkaat, kunnat ja jätehuoltotoimijat toteuttavat yhteistyöllä onnistuneita ja kestäviä toimia jätteen määrän vähentämiseksi. Monipuoliset kunnalliset jätehuoltopalvelut on toteutettu ympäristön edut ja kiertotalouden periaatteet huomioiden."

Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ovat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.

Jätehuolto-ohjelma 2023–2028


Lisätiedot:

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala, satu.ojala@turku.fi, puh. 044 727 6827, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta