Ilmoitus

Ilmoitus


Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä.
Toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Paraisten kaupungissa ilmoitusmenettelyllä, on luettelo rakennusjärjestyksessä linkki.
Ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan sovelleta saunarakennuksen, tilapäisestikään asumiskäyttöön tulevan rakennuksen eikä tilapäisen eläinsuojan rakentamiseen. Ne edellyttävät aina rakennuslupaa.

Ilmoituksen yhteydessä ei kuulla naapuria. Ilmoituksen sijasta voidaan edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonta 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.
Mikäli aiotaan rakentaa haja-asutusalueella alle 5 metrin päähän rajasta, muuttuu hanke toimenpideluvanvaraiseksi.


Ilmoitus tulee jättää mm. seuraavista hankkeista:

  • Talousrakennus, 7–15 m², haja-asutusalueella

  •  Rakennuksen maalaaminen, värin vaihtaminen
  • Kylpytynnyrin asentamine
  • Ulkomainoksen asentaminen
  • Harmaavesijärjestelmän uusiminen
  • Ulkokäymälän rakentaminen
  • Aurinkopaneelit julkisivussa
  • Maalämpökaivo