Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Alla voimassa olevat yleis- ja asemakaavat kunta-alueen mukaan.

Kaavoittamattomilla alueilla noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.

Huom! Materiaali verkkosivuilla voi hieman poiketa alkuperäisistä versioista johtuen ongelmista, joita saattaa ilmetä siirrettäessä aineistoa pdf-muotoon.