Valmistava opetus

Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Suomenkielistä valmistavaa opetusta järjestetään Koivuhaan koulussa vuosiluokille 1-9. Ruotsinkielistä valmistavaa opetusta järjestetään oppilaan omassa lähikoulussa. Oppilas pyritään integroimaan yleisopetuksen opetusryhmiin oppilaan edellytysten mukaisesti mahdollisimman nopeasti, noudattaen joustavan ryhmittelyn periaatteita.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas sirtyy yleisopetukseen.