Toimenpidelupa

Toimenpidelupa


Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupaa sellaisten rakennelmientai laitosten pystyttämiseen, joita ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan tulosta lainvoimaiseksi.

Rakennusjärjestyksessä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:ssä on tarkempi luettelo toimenpiteistä, joihin haetaan toimenpidelupaa.

Toimenpidelupa tarvitaan mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Katos, 7–40 m², asemakaava-alueella
  • Talousrakennus, 15–40 m², haja-asutusalueella
  • Laiturin rakentaminen, yli 15 m tai 30 m²
  • Kasvihuoneen, pergolan yms. pystyttäminen, 15–100 m²
  • Jätevesijärjestelmän rakentaminen haja-asutusalueella
  • Tulisijan tai hormin rakentaminen
  • Julkisivumuutos
  • Aidan rakentaminen, yli 1,2 m korkea
  • Rantaviivan muuttaminen rakentamalla
  • Uuden tieliittymän rakentaminen tai pihajärjestelyn oleellinen muuttaminen