Paraisten kaupungin kotiseutupalkinto (rubrik)

Paraisten kaupungin kotiseutupalkinto

Paraisten kaupungin kotiseutupalkinto

1. Paraisten kaupungin kotiseutupalkinto voidaan myöntää merkittävästä paikallishistorian ja kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä Paraisilla.

2. Paraisten kaupungin kotiseutupalkinto voidaan jakaa vuosittain tai muunlaisin väliajoin kulttuurin ja vapaa-ajan vastuualueen talousarvion puitteissa.

3. Suuri yleisö voi esittää kirjallisia ehdotuksia Paraisten kaupungin kotiseutupalkinnon saajaksi perusteluineen lokakuun loppuun mennessä.

4. Hallintosäännön §:n 37 kohdan 2 mukaan kulttuuripäällikkö päättää kulttuuri- ja kotiseutupalkinnon saajista ja saajien palkitsemisesta.


Kotiseutupalkinnon ovat saaneet:

2023 Ralf Juslin sekä Rainer Wahtera
2022 Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv sekä Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin
2021 Nauvon Kotiseutuyhdistys
2020 Paraisten Kotiseutuyhdistys
2019 Kaj Engblom
2018 Siv Fagerlund
2017 Åbolands skärgårdsstiftelse / Turunmaan saaristosäätiö
2015 Lisa Ake-Helariutta
2015 Stig Engman
2014 Dolly och Leif Heino
2013 Skröbbel gåbbana -yhdistys
2012 Lennart Brunnsberg
2011 Tuulikki Wahe-Rohrbach
2010 Bernt Mårtensson