Maisematyölupa

Maisematyölupa


Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen. Puiden kaatamista, louhimista, kaivamista, tasoittamista ja täyttämistä ei voi suorittaa ennen luvan hyväksymistä. Puuksi katsotaan puu, jonka runko on halkaisijaltaan yli 10 cm. Hedelmäpuiden kaatamiseen ei tarvita lupaa.


Maisematyölupa tarvitaan mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

  •  Puiden kaataminen asemakaava-alueella
  •  Kaivaminen, louhiminen, tasoittaminen asemakaava-alueella