Maahankinta

Maanhankinta


Keinot 

Kaupunki hankkii maa-alueita ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Joissain tapauksissa kaupunki on käyttänyt myös etuosto-oikeuttaan ja käynyt keskusteluja myös lunastamisesta. 

Raakamaa 

Kaupunki pyrkii ostamaan jatkuvasti ns. raakamaata asemakaavoittamattomilta alueilta. Riittävä raakamaan saatavuus on edellytyksenä sille, että kaupunki voi tarjota edullista rakennusmaata, ja siten kaupungin kehitykselle ja hyvinvoinnille. Kaupunki on kiinnostunut raakamaasta kaikissa kunnanosissa. 

Asemakaavoitetut alueet 

Asemakaavoitetuilla alueilla kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus ostaa tarvittaessa yksityisomistuksessa olevia yleisiä alueita. Kyse voi olla viheralueista, yleisistä pysäköintialueista tai suoja-alueista. Sama koskee myös yleisten rakennusten korttelialueita. 

Katualueet siirtyvät tavallisesti kaupungin omistukseen suoritettavan toimituksen yhteydessä. Laitteet ja kasvillisuus korvataan alueen siirtyessä kaupungille haltuun.  

Niin raakamaan kuin asemakaavoitettujen alueiden osalta aloitteen maakaupasta voi tehdä joko yksittäinen maanomistaja tai kaupunki. Asiat valmistelee mittaustoimisto ja päätökset tehdään joko ympäristölautakunnassa tai kaupunginhallituksessa. Erityisen suurten maakauppojen kohdalla asian ratkaisee kaupunginvaltuusto.


Mittaustoimiston yhteystiedot

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh 040 488 6066
Maankäyttöinsinööri Peter Lindgren, puh 050 566 2943


etunimi.sukunimi(at)parainen.fi