Murupolku

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa kulttuuritarjonnan vähimmäistason peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Kulttuurikasvatussuunnitelma toimii takuuna sille, että kaikki lapset ja nuoret saavat tasavertaisen mahdollisuuden tutustua eri taide- ja kulttuurimuotoihin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman välityksellä on pyrkimyksenä vahvistaa kulttuurikompetenssia, toisin sanoen vahvistaa kykyä kuluttaa, tuottaa ja kyseenalaistaa taidetta ja kulttuuria. Tästä syystä on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kokea taidetta ja kulttuuria kuluttajina, mutta myös aktiivisina kulttuurin toimijoina eri työpajojen ja hankkeiden kautta.

Kulttuuri ja taide tukevat kommunikaatiota, empatiaa, luovuutta, yhteistyötä ja oma-aloitteisuutta. Taiteen ja kulttuurin kautta lapset ja nuoret voivat löytää tavan ymmärtää itseään ja ympäristöään sekä viestiä tästä muiden kanssa. Taide ja kulttuuri ovat arjen hallintaa ja oppimista tukevia kokemuksia.

Koulukirjojen yleistä historiankuvausta tulee täydentää paikallisella näkökulmalla. Museot tarjoavat oppimisympäristön erilaisille tavoille oppia. Museokäynneille ovat tunnusomaisia vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja vuoropuhelu. Kantavana teemana on kulttuuriperinnön – arvojen, perinteiden ja tiedon – siirtäminen sukupolvelta toiselle.

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa kulttuurin käsite on laaja, mutta on tärkeää, että kulttuuritarjonnassa on huomioitu ns. korkeakulttuuri, kulttuuriperintö sekä lasten ja nuorten kulttuuri.

Paraisten kulttuurikasvatussuunnitelman pyrkimyksenä on saada nuoret osallistumaan paikkakunnalla tarjottaviin kulttuurimuotoihin. Lisäksi pyrkimyksenä on, että nuoret tuntevat paikkakunnan historian, museot, galleriat, kulttuuriyhdistykset ym.

 

Yksityiskohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma ja lukukausikohtainen kulttuurikalenteri

Lukukausittain julkaistaan yksityiskohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuurikalenteri. Kulttuuritarjonnassa voi olla eri painopisteet lukukausittain.

Yksityiskohtainen ja lukukausikohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan koulutuksen, kulttuuriyksikön ja kulttuuritoimijoiden välisenä yhteistyönä.