Murupolku

Käynnissä olevat projektit

Käynnissä olevat projektit

 

Paraisten helmet
 

Pargas pärlor – Paraisten helmet hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa Paraisilla vuosina 2020-2022. Hankkeessa tehdään luontokartoituksia sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöitä Långholmenin ja Norrbyholmenin saarilla. Hanke toteutetaan Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman turvin.

Hankekausi: 4.8.2020-30.11.2022
Kokonaisbudjetti: 124 250 €
Rahoitus: Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma
Hankevastaava: Helena Särkijärvi, puh. 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists –hanke kehittää palvelutasoa saaristossa ns. tukikohdissa, vaihtopaikoissa, joihin tullaan yhdellä kulkuvälineellä (henkilöautolla, linja-autolla) ja joista matka usein jatkuu toisella kulkuvälineellä (lautalla, yhteysaluksella).

Paraisten tavoitteena hankkeessa on kehittää palveluja neljässä satamassa. Nauvon vierasvenesatama on kaupunkimme matkailun solmukohta ja hankesuunnitelman mukaan sinne asennetaan sähköpyörien latausasema. Latausasema toimii aurinkopaneeleilla ja siinä on myös säilytyslokeroita ja mahdollisuus ladata muitakin sähkölaitteita, kuten puhelimia. Satamaan asennetaan lisäksi digitaalinen infotaulu, josta näkee aikatauluja ja karttoja sekä tietoja alueen palveluista ja tapahtumista. Tällainen digitaalinen infotaulu asennetaan myös Heponiemeen, Pärnäisiin sekä Galtbyhyn.

Hankkeen pääkumppanina toimii Region Stockholm ja yhteistyökumppaneina Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Raaseporin kaupunki.

Hankeaika: 1.5.2020-31.12.2022
Kokonaisbudjetti: Noin 1,1 miljoonaa euroa
Rahoittaja: Central Baltic
Paraisten yhteyshenkilö: Siv Holmgren, puh. 040 352 3799

 

St Olav Waterway – kulttuurimatkailun kehittäminen


Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelutarjontaa Pyhän Olavin merireitin varrella Turunmaalla. Hankkeessa kehitetään toisaalta vaeltajille ja pyöräilijöille sopivaa peruspalvelutarjontaa, kuten majoituspalveluita. Tämän lisäksi kehitetään myös erilaisia palvelupaketteja paikallisten palveluntarjoajien kanssa laajemman vierailijajoukon houkuttelemiseksi reitille. Palvelutarjonnan kehittämisessä huomioidaan myös esimerkiksi paikallisten kulttuuritoimijoiden tarjoamat mahdollisuudet luoda reitille monipuolista sisältöä. Hankkeessa jatketaan edelleen myös lapsille ja nuorille sopivien aktiviteettien kehittämistä reitille.

Lisätietoa Pyhän Olavin merireitistä: 
www.stolavwaterway.com 
www.visitpargas.fi/outdoor

Hankekausi: 1.3.2020 - 28.2.2022
Kokonaisbudjetti: Noin 110 000 euroa
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankevastaava: James Simpson, puh. 040 488 5977

 

Kuluttajat ruokatalouden keskiössä
KulTa-hanke

 

Hankkeen toimintaa toteuttavat hankevastaavat koko Varsinais Suomen alueella; Paraisilla, Kemiönsaarella, Salossa, Uudessakaupungissa, Turussa ja Loimaalla.
Tiedonjakeluhankkeen KulTa tavoitteet ovat:
- Parantaa Varsinaissuomalaisten elintarvikeyritysten kiplailukykyö välittämällä uusinta tietoa sekä mahdollistamalla yritysten välisiä kumppanuusverkostoja ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. 
- Synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja kuluttajavuoropuhelua korostamalla.
- Synnyttää kasvua koko ruokasektorille ja tukea kasvuhalukkaita elintarvikealan yrityksiä tiedonvälityksen keinoin.
- Kannustaa elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan.
- Demonstroida erilaisia jakamistalouden malleja ja jakaa niistä saatuja kokemuksia elintarvikeyrityksille sekä koko ruokajärjestelmälle.
- Lisätä elintarvikealan yritysten ja kuluttajien tietoa vastuullisesta ruokajärjestelmästä.
- Nostaa ruoka olennaiseksi osaksi matkailua.
- Lisätä ruokajärjestelmän merkitystä Varsinais-Suomen alueella.
Hankkeen tpomenpiteet jakautuvat viiteen eri työpakettiin
1.    Vaikutus- ja vastuullisuusviestintä. Tuotetaan kuluttajakäyttäytymistietoa yritysten käytettäväksi.
2.    Innovatiiviset ruokaketjut – tulevaisuuden väylänä kuluttajille. Tuodaan jakamistalouden ja joukkorahoituksen malleja yritysten käyttöön.
3.    Digitalisaation lisääminen ruokaverkostossa.
4.    Ruoan elämyspotentiaalin lisääminen matkailussa.
5.    Elintarvikealan yritysten kasvun tukeminen.


Toteutusaika:  1.4.2018 – 31.12.2021
Kokonaisbudjetti: 1.297.642,80€ mistä Paraisten osuus 174.406 €
90% Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 10% Paraisten kaupunki Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ely-keskus ja Varsinais-Suomen kunnat.
Hankkeen toimenpiteistä ja tapahtumista voit lukea lisää verkkosivuiltamme.


Hankevastaava Paraisilla on:
Margot Wikström, puh. 040 735 0593 

 

Välkommen Hem! – Tervetuloa kotiin!

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Paraisilla ja Kemiönsaarella asuvien ja sinne muuttavien, äidinkielenään muuta kuin ruotsia tai suomea puhuvien työllistymistä. Hankkeessa tullaan edistämään työnhakijoiden työnhakutaitoja, yrittäjyysosaamista ja järjestämään tutustumiskäyntejä yrityksiin. Pääasiallisena tavoitteena on luoda kontakteja paikallisen elinkeinoelämän ja työnhakijoiden välille niin, että työllistyminen alueilla tehostuu. Hankkeen kautta alueen yrittäjät voivat saada ohjausta ja tukea työllistämiseen.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Hankeaika on 1.12.2019-30.11.2021
Kokonaisbudjetti 249 024€
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 75%, Paraisten kunta ja Kemiönsaaren kunta 25%
Yhteyshenkilö: Heidi Valtasaari, puh. 046 920 0656

 

 

Kestävä matkailu- hanke
Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon

 

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt hankerahoitusta Paraisten kaupungille kestävän matkailun edistämiseksi. Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon-hanke toteutetaan yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Hankkeen tavoitteet ovat:

• destinaatiotason vastuullisen matkailun kehittäminen
yritysten ohjaaminen ja kouluttaminen vastuulliseen matkailuun

luontoarvoihin perustuvien kestävän matkailun kriteerien mukaisten matkailupalveluiden ja -reittien kehittäminen

Hankeaika: 1.7.2021-31.5.2022
Kokonaisbudjetti: 
Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto
Hankevastaava: Lena Nykänen, puh. 040 151 1607