Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen

 

ePermit

Ohjelmaan pääset linkistä ePermit.

Koulutustilaisuus 24.11.2021 Rakennuksen rakentamiseen tai muuhun rakentamiseen tarvitset lähestulkoon aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä sekä Paraisten kaupungin rakennusjärjestystä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennusten ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta.

Toimenpiteestä riippuen voidaan tarvita rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus, maisematyölupa, purkamislupa tai purkamisilmoitus.

Miten edetä kun haetaan lupa:

 1. Rakentamishanke alkaa ennakkoneuvonnalla, yleensä katselmuksella rakennuspaikalla. Katselmuksen voit tilata puhelimitse asiakaspalvelusta  040 488 6080 tai sähköpostilla. Puhelinajan tai käynnin rakennusvalvonnan toimistossa voit myös varata nettiajanvarauspalvelusta. ePermit -palvelussa hankkeelle voi kysyä ennakkoneuvontaa keskustelupalstan kautta, ja näin kaikki tieto tallentuu yhteiseen tietokantaan hankkeen alusta lähtien.
 2. Tarkista, mikä lupa on kyseessä (rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus), ennen kuin alat koota tietoja ja täyttää lomakkeita. Jos olet epävarma siitä, minkä luvan tarvitset, ota yhteyttä rakennusvalvontaan, me autamme mielellämme.
 3. Noudata ohjeita siitä, mitä liitteitä ja asiakirjoja hakemukseen tulee liittää.
 4. Huolehdi siitä, että lupahakemuksessa on oikea määrä piirustuksia ja että ne ovat pätevän suunnittelijan laatimia (asuinrakennuksen suunnitteluun tarvitaan arkkitehti, insinööri tai rakennusmestari). Piirustukset on sidottava tai liitettävä yhteen paperiliittimellä sarjoiksi niin, että jokaisessa sarjassa on yksi kutakin piirustusta (asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivupiirustus, leikkauspiirustus). Asemapiirroksen on aina oltava oma piirroksensa, mutta muut piirustukset voi yhdistää yhteen piirustukseen tarpeen/mieltymyksen mukaan.
 5. Käy lopuksi läpi kaikki asiakirjat ja vertaa niitä lupakohtaisiin ohjeisiin.Pääsuunnittelijan on käytävä läpi hakemusasiakirjat ennen kuin ne jätetään rakennusvalvontaan.
 6. Jos haluat, että tarkastaja käy läpi hakemuksesi, varaa käyntiaika.

 

 

Mitä täydellisempi hakemus, sitä nopeampi käsittely. Epätäydellinen hakemus liitteineen ei etene päätökseen.


Paraisilla rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.Valmiin hakemuksen tulee olla kirjattuna rakennusvalvonnassa vähintään kolme viikkoa ennen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousta, jotta se voidaan ottaa käsittelyyn.


Rakennustarkastajien ja tarkastusinsinöörien tekemät päätökset annetaan viikoittain julki ja ne laitetaan ilmoitustaululle perjantaisin. Lautakunnan tekemät päätökset annetaan julki viikon sisällä kokouksesta.


Lupapäätös sekä lasku perittävistä lupamaksuista lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

Miten hakemus laaditaan 
 

Luvan hakeminen

 • Kaikki luvat ja ilmoitukset haetaan sähköisen asiointi palvelun kautta
  Trimble asiointipalvelu - Kirjautuminen 
 • Hakemus kannattaa perustaa ja asioida rakennusvalvonnan kanssa asiointipalvelun kautta, jotta kaikki viestit tallentuvat kyseisen hankkeen hakemukselle. Hakemuksen ei tarvitse olla perustaessa vielä täydellinen.
 • Pääsuunnittelija tai rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää hakemuksen. Lupaa haetaan rakennuspaikan haltijan/haltijoiden nimellä. Tarvittaessa hakemukseen liitetään valtakirja luvan hakemista varten.
 • Kaikkien hankkeen vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan hakemuksessa ja he vahvistavat osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti. Hakemuksen jättää yksi henkilö vahvasti tunnistamalla. Jos rakennuspaikan haltijoita on useita, tulee muiden haltijoiden hyväksyä luvan hakeminen valtakirjalla, joka liitetään lupaan liitteeksi. Jos luvan jättää käsiteltäväksi pääsuunnittelija, tulee kaikkien rakennuspaikan haltijoiden antaa valtakirja pääsuunnittelijalle luvan hakemiseksi.
 • Hakemuksen perustaja antaa luku- tai muokkausoikeuden hakemukseen rakennushankkeeseen ryhtyvälle tai muille hankkeen asiantuntijoille. Käyttöoikeudet annetaan sähköpostiosoitteen perusteella, joka toimii myös käyttäjätunnuksena.
 • Hakemuksen lähettämisen jälkeen on tärkeää, että hakemuksen tekijä seuraa aktiivisesti asiointipalveluun tulevia ohjeita ja täydennyspyyntöjä, sillä luvan käsittely etenee vasta, kun pyydetyt asiakirjat ja korjaukset on toimitettu. 
 • Kaikki pakolliset liitteet on liitettävä mukaan!
 • Vain yksi rakennus tai yhtä rakennusta koskevat toimenpiteet/ lupa. Jokaiselle rakennukselle aukaistaan oma lupa!
 • Pääpiirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat liitetään hakemukseen ohjeiden mukaisesti nimettyinä pdf-tiedostoina (huomioithan, että valokuvat tai valokuvista tehdyt pdf:t eivät ole arkistokelpoisia eivätkä siten voi olla lupaliitteitä).
 • Lupapäätös löytyy päätös välilehdeltä ja lukitut päätöksen liitteet löytyvät lupatunnuksella nimettynä liite välilehdestä.
 • Toimitathan leimatuista liitteistä paperisarjan rakennusvalvontaan arkistoitavaksi.
 • Rakennustyön aikaiset katselmukset ja tarkastukset kirjataan hankkeen katselmukset –välilehdelle.

Ohjeita lupahakemuksen tekemiseen alla. 


Pikaohje hakemuksen tekemiseen asiointipalvelussa

 1. Kirjaudu palveluun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, voit luoda sellaisen klikkaamalla kirjautumissivulla kohtaa Luo uusi käyttäjätunnus.
 2. Klikkaa Luo uusi -painiketta luodaaksesi uuden luvan.
 3. Klikkaamalla Näytä kaikki -painiketta saat esille kaikki luvat joissa olet osallisena mikäli ne ovat julkaistu e-serviceen.
 4. Valitse oikea toimenpide eli hankkeeseesi sopiva lupahakemus.
 5. Valitse rakennuspaikka joko kirjoittamalla hakukenttään kiinteistötunnus tai osoita kartalta. (Voit hakea osoitteella kartan alapuolisesta suurennuslasista, hakutoiminto, jonka jälkeen kartalta osoittaminen onnistuu helposti)
 6. Lisää rakentamistoimenpide mökkikuvakkeesta (uusi rakennus, laajennus tai muutostyö). 
 7. Jos kyseessä on uusi rakennus, täytä rakennuksen tiedot. Jos kyseessä on laajennus tai muutostyö, valitse toimenpiteen kohteena oleva rakennus ja tee tarvittavat muutokset ja lisäykset tietoihin. Jos kyseessä on purkaminen (erillinen lupahakemus), valitse purkamisen kohteena oleva rakennus. Muokkaa napista, pääset muuttamaan ja lisäämään tietoja, muista tallentaa!
 8. PALAA -napista pääset takaisin lupaan rakennuksen tiedoista.
 9. Lyhyt Selostus rakennustoimenpiteestä -kohtaan kirjataan lyhyesti mitä rakennustoimenpiteitä tehdään, esim. Omakotitalo, autotalli ja maalämpökaivo / Talousrakennuksen purkaminen. MUOKKAA ja tallenna.
 10. Poikkeukset kohtaan kirjataan, jos esim. poiketaan rakennusalueelle rakentamisesta tai muista määräyksistä tai annetaan muita lisäselvityksiä.
 11. Lisää yhteyshenkilöt, hakijan ja maksajan tiedot (osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ovat pakollisia. Pakolliset yhteyshenkilöt näet luvasta. Hakijoina tulee olla kaikki rakennuspaikan omistajat/haltijat. Tallenna.
 12. Lisää vastuuhenkilöt. Täytä vähintään vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite ja tallenna. Vastuuhenkilö tulee täyttää lisäksi osoite, henkilötunnus, puhelinnumero. Valitse alasvetovalikosta Sähköinen vastuuhenkilön vahvistaminen ja lähetä vahvistuspyyntö. Asianomaiselle vastuuhenkilölle tulee sähköpostiinsa tieto, että hänet on lisätty hankkeelle ja tämän jälkeen hänen tulee viestin linkin kautta vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen kyseisessä roolissa (korvaa vastuuhenkilön ilmoittautumisen paperilomakkeella).
 13. Lisää tarvittavat liitteet pdf-muodossa.  Liitteet nimetään Esim. ARK Asemapiirustus, ARK Pohjapiirustus, jne. RAK perustusleikkaus Huom! pääpiirustukset nimetään eri tavoin kuin muut liitteet. (LIITE Valtakirja, LIITE naapurien suostumukset jne.) Nimeämistä ei tehdä kuvauskenttään. Kuvauskenttään kuvataan liitteen sisältö.
 14. Naapurit. Voit lisätä naapurin kartalta osoittamalla yksitellen tai hakea kiinteistötunnuksella. Voit lisätä valmiiksi täytetyn naapurinkuulemislomakkeen tässä kohdin tai edellisessä Liiteet kohdassa. Kynä merkistä pääset muokkaamaan tietoja ja lisäämään tiedostoja. Voit pyytää maksua vastaan viranomaisen suorittamaan kuulemisen, vaihtoehtoisesti voit pyytää maksua vastaan naapureiden omistajatietoja ohjelmaan.
 15. Anna tarvittaessa käyttöoikeuksia muille henkilöille. Käyttöoikeudet (luku- tai muokkausoikeus) annetaan käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoitteen) perusteella.
 16. Jätä lupahakemus kohdassa Luvan hakeminen. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee kaikki perustiedot olla täytettynä ja pakolliset asiakirjat liitettynä.

Oranssi huutomerkki    tarkoittaa, että jokin pakolliseksi määritelty tieto puuttuu eikä hakemusta voi jättää. Täydennä puuttuva tieto ennen hakemuksen jättämistä.

Luvan jättämisen jälkeen on tärkeää olla aktiivinen asiointipalvelussa.

Lisätieto- ja korjauspyynnöt lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta ja niihin nopeasti reagoiminen/korjaaminen on edellytys, että luvan käsittelyä jatkuu joutuisasti. 
Voit missä tahansa hakemuksen laatimisen vaiheessa pyytää apua ja neuvoja ennakkokyselyt ja viestit osiossa rakennusvalvonnasta.