Arviointi

Arviointi

Paraisilla panostetaan jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin koko lukuvuoden ajan. Oppilas ja huoltaja osallistuvat kerran lukuvuodessa oppimiskeskusteluun opettajan kanssa. Kouluvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa arviointi on sanallista tai numeroina.

Suomenkielisissä kouluissa arvointi tapahtuu seuraavasti:

Taulukko näyttää koska arviointi tehdään sanallisesti ja koska numeroina suomenkielisten koulujen vuosiluokilla 1-6.

Ruotsinkielisissä kouluissa arvointi tapahtuu seuraavasti:

Taulukko näyttää koska arviointi tehdään sanallisesti ja koska numeroina ruotsinkielisten koulujen vuosiluokilla 1-6.