Sisältöjulkaisija

null Tervetuloa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Paraisten kaupungissa!
08.02.2024

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Uusi toimintakausi alkaa elokuussa. Syksyn varhaiskasvatuspaikkojen ja sisäisen siirron hakemusten hakuaika päättyy 29.2.2024. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti, tietoa hausta kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja www.parainen.fi/varhaiskasvatus tai puh. 040 589 8551.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2018 syntyneet lapset ja lapset, joille on myönnetty lykkäystä koulun aloittamiseen, ilmoitetaan 6-vuotiaille tarkoitettuun esiopetukseen lukuvuodeksi 2024–2025. Esiopetus alkaa 12.8.2024.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään sähköisesti 12.–29.2.2024, tietoa hausta kaupungin verkkosivuilla. Vuonna 2018 syntyneet lapset saavat kirjeen viikolla 6. Kirjeessä on lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta. Lisätietoja www.parainen.fi/esiopetus tai puh. 040 589 5870.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee:
-    kaikkia vuonna 2017 syntyneitä lapsia sekä
-    vuonna 2016 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
-    vuonna 2018 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Ilmoittautuminen 1. luokalle tehdään sähköisesti 12.–18.2.2024 (v. 7) Wilma-verkkopalvelussa.
Vuonna 2017 syntyneille lapsille lähetettiin oppivelvollisuuteen ja kouluun ilmoittautumiseen liittyvä kirje postitse viikolla 5. Kirjeessä on tarkemmat ohjeet siitä, miten sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa tehdään.

Lukuvuosi 2024–2025 alkaa maanantaina 12.8.2024. Ilmoittautumiseen liittyviä lisätietoja antavat koulujen rehtorit ja koulutoimisto puh. 040 488 5759, www.pargas.fi/fi/web/pargas/kouluun-ilmoittautuminen. Tietoa koulukuljetuksista puh. 040 488 5747.

Hae tukea koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen

Hakemus koskee lukuvuotta 2024-2025. Tuki koskee 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden sekä erityistä tukea saavien oppilaiden toiminnan järjestämistä.

Erilliset hakulomakkeet ja lisätietoja opetus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 15.2.2024 klo 14.00.