Sisältöjulkaisija

null Kielten opiskelu

Kielten opiskelu

Parainen on monikielinen kaupunki, jossa puhutaan useita kieliä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on lapsia ja nuoria, joiden kotikieli on esimerkiksi arabia, englanti, saksa, viro, venäjä. Värikkään kielitaustan myötä on hyvä puhua monikielisestä Paraisten kaupungista.

Toinen kotimainen kieli

Nauvossa ja Korppoossa ruotsin – ja suomenkieliset perusopetuksen koulut toimivat samassa rakennuksessa, mikä edistää ja vahvistaa koulujen yhteistä toimintakulttuuria kohti monikielisyyttä.

Tuntijaot poikkeavat ruotsin- ja suomenkielisessä opetuksessa toisistaan. Ruotsinkielisessä opetuksessa suomen kielen opetus alkaa ensimmäisellä vuosiluokalla. Suomenkielisessä opetuksessa ruotsin kielen voi aloittaa valinnaisena kielenä neljännellä luokalla, kaikille yhteinen ruotsin kielen opiskelu alkaa kuudennelle vuosiluokalla. Paraisten kunta-alueella oppilaita kannustetaan valitsemaan A2-ruotsi vapaaehtoisena kielenä ja osallistumaan ruotsin kielen kerhoihin.

Alaluokilla kaksikielisyys todentuu luontevasti eri koulujen vuosiluokkien välisenä yhteistyönä. Esimerkiksi samanaikaisopettajuutta käyttaen ja oppimateriaalin työstämisenä yhteistyönä eri koulujen opettajien välillä.

Muut kielet

Paraisten kunta-alueen suomenkielisissä kouluissa oppilaat aloittavat englannin (A1-kieli) opiskelun toisella vuosiluokalla, kun taas Korppoon ja Nauvon kunta-alueella A1-kieli on ruotsi ja sen opiskelu alkaa kolmannella luokalla. Korppoon ja Nauvon kunta-alueella A2-kieli on englanti. 

Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaat aloittavat suomen (A1-kieli) opiskelun ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin (A2-kieli) opiskelu alkaa neljännellä vuosiluokalla. Kahdeksannella vuosiluokalla opilaat voivat aloittaa saksan opiskelun, Sarlinska skolanissa ja Iniö skolassa myös ranskan. Kielivalikoima voi vahdella lúkuvuodesta toiseen. 

Sivistysosaston kielistrategia vuosille 2018-2022

Palveluiden haku

Palvelut

Hakusanalla ei löytynyt hakutuloksia!