Sisältöjulkaisija

null Seminaari 4.10 | Elinvoimaa taiteesta – hyvinvointia lapsille ja nuorille
31.08.2023

 

Mikä on taiteen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille? Miten taidekasvatus voi tavoittaa enemmän lapsia ja nuoria? Tervetuloa mukaan seminaariin taiteesta ja taidekasvatuksesta 4.10 PUNT:iin!

Paraisten ja Kemiönsaaren SKAPA-selvitys sekä Kulturum – taidekasvatusfoorumi järjestävät 4.10.2023 seminaarin Elinvoimaa taiteesta – hyvinvointia lapsille ja nuorille.

Tilaisuus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten taidekasvatuksesta kiinnostuneille, opettajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, rehtoreille, tutkijoille, päättäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelman ensimmäinen osio koostuu tutkijoiden FT Tanja Linnavallin ja KM Nina Dahl-Tallgrenin luennoista. Tämän jälkeen seuraavat erityisopettaja Terhi Järnströmin ja kuvataideopettaja ja ilmastokasvattaja Vippe Lemisen työpajat. Saamme myös nauttia Åbolands Teaterskolan ja Sydkustens Ordkonstskolan oppilaiden esityksistä.

Tauolla on tarjolla kahvia ja kakkua. Tilaisuus on maksuton. Rahoittajana toimii Svenska kulturfondenin SKAPA-rahoitusohjelma.

Aika                 
Keskiviikkona 4.10.2023 klo 12.00–15.30
Paikka
PUNT:n kulttuurisali, Koulumestarinkatu 5, Parainen. Seminaari striimataan osoitteessa www.youtube.com/@pargaskulturparainenkulttuuri tai suoralinkki tapahumaan https://www.youtube.com/watch?v=q0vt7ARpMv4
Ohjelma         
Lataa ohjelma tästä
Ilmoittautuminen
viimeistään keskiviikkona 27.9. tämän linkin kautta: 
https://link.webropol.com/s/livskraftelinvoimaa 
Huom! Etäosallistuminen ei vaadi ilmoittautumista tai kirjautumista.
Järjestäjät      
Paraisten ja Kemiönsaaren Skapa-selvitys, Paraisten kaupunki – kulttuuri ja vapaa-aika 
Kulturum – taidekasvatusfoorumi, Sydkustens landskapsförbund.

 

Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita
Emme hyväksy syrjintää. Kannustamme kaikkia kohtaamaan uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin,  mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Kannustamme myös kunnioittavaan vuoropuheluun. Kuunnellaan toisiamme.
Mikäli koet tapahtumassa häiritsevää käytöstä, pyydämme, että kerrot siitä häirintäyhdyshenkilölle: Vippe Leminen, vippe.leminen@sydkusten.fi                       

PUNT - esteettömyys
Paraisten Nuoriso- ja Urheilutalo PUNT sijaitsee osoitteessa Koulumestarinkatu 5, 21600 Parainen. PUNT on liikkumisesteetön. Taloon pääsee rampin kautta ja toiseen kerrokseen pääsee hissillä. PUNT:issa on esteettömät WC-tilat sekä sukupuolineutraalit WC:t, sekä pohjakerroksessa että toisessa kerroksessa. PUNT sijaitsee noin 1 km päässä linja-autopysäkiltä.

Tietoa Paraisille ja Paraisilta liikennöivistä linja-autoista löydät tästä: www.pargas.fi/fi/web/pargas/bussien-aikataulut


LuennoitsijatTanja Linnavalli - 
Taideaineet kehityksen ja oppimisen tukena. (suomeksi)

Tutkija Tanja Linnavalli Helsingin yliopistosta kertoo taideaineiden ja erityisesti musiikin vaikutuksista aivoihin ja lasten ja nuorten kehitykseen ja hyvinvointiin.

FT Linnavalli on kognitiotieteilijä ja musiikkipedagogi, joka työskentelee yliopistolehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja tutkijana Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikössä. Kognitiivisen neurotieteen alan väitöskirjassaan (2019) Linnavalli tutki musiikkitoiminnan vaikutusta lasten kielenkehitykseen ja nykyisissä hankkeissaan hän keskittyy lasten kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen ja niiden tukemiseen erilaisilla interventioilla.

Nina Dahl-Tallgren Taide kiinteänä osana koulumaailmaa (ruotsiksi)

Nina Dahl-Tallgren kertoo, miten “TIU – teater i undervisningen” -tutkimus- ja kehittämishanke (2020–2023) ja “SMIL – scenkonst med i lärandet” -hanke (2023–2026) pyrkivät kehittämään taidetta koulumaailman kiinteänä osana. Luento innostaa keskustelemaan ja syventymään siihen, mitä tapahtuu taiteen ja pedagogiikan kohdatessa. Se tarjoaa työkalut tutkia. kehittää ja ottaa selvää, mitä taide voi omalta osaltaan tuoda koulutuskonteksteihin. 

Nina Dahl-Tallgren on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja ja kasvatustieteiden maisteri ja hänellä on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Hän on tohtorikoulutettava Åbo Akademissa, teatteriopettaja ja erikoistunut soveltavaan draama- ja teatteripedagogiikkaan. Hän on kehittänyt yleisötyötä Suomessa ja työskennellyt suomenruotsalaisella teatterikentällä Wasa Teaterin teatteripedagogina. Lisäksi hän on Taideyliopisto Uniartsin SMIL (scenkonst med i lärandet) -hankkeen konseptikehittäjä ja tutkimusjohtaja. Dahl-Tallgren on myös suosittu luennoitsija sekä kansainvälisesti että Suomessa.

Lisätietoa TIU-hankkeesta (ruotsiksi) 

Työpajat

1 # Työpaja – Taideopetuksen saavutettavuus: yksilölliset oppimispolut ja eriyttäminen ryhmäopetuksessa. Erityisopettaja Terhi Järnström. (Suomeksi/På finska)

2. # Työpaja – Taidekasvatus voimavarana kestävyyssiirtymässä - miten taidekasvatus voi luoda toimintaa kestävien ja oikeudenmukaisten tulevaisuuksien puolesta? Kuvataide- ja ilmastokasvattaja Vippe Leminen. (Ruotsiksi, keskustelu kaksikielinen/På svenska, diskussionen tvåspråkig).