Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, vesilain mukainen päätös
02.09.2021

JULKINEN KUULUTUS

Vesilain mukainen päätös 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä
2.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen  julkaisemisajankohdasta eli 9.9.2021.

Hakija
xx, xx

Asia
Veden johtaminen kiinteistöillä 445-586-4-37 och 445-586-7-3, Qviflax, Nauvo 
Nähtävilläpito
Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 2.9 – 8.10.2021 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 25.8.2021 §134

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivänkuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.10.2021.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila, puh. 050 464 6866, tai Ympäristönsuojelunpäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 2.9.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta