Sisältöjulkaisija

null Paraisten luontoreitistöjen kehittämisvisio on valmistunut
15.03.2018

Paraisten luontoreitistöjen kehittämisvisio on julkaistu Paraisten kaupungin internetsivuilla. Raportti on syntynyt Paraisten polut -LEADER-hankkeen tuloksena. 

Reitistövisiossa on hahmoteltu maalla ja merellä sijaitsevien ulkoilureittien ja retkeilyä tukevien palvelujen verkosto Kanta-Paraisten alueelle. Mukana ideointityössä on ollut paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja ulkoilma-aktiviteeteistä kiinnostuneita kuntalaisia. Suunnittelutyö on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut löytää keinoja paikallisten ihmisten ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen. Myös alueen luontomatkailun kehittäminen on ollut eräs visioinnin keskeinen päämäärä. Saaristokaupungin lähiluonto ja merelliset elämykset halutaan saada entistä helpommin kaikkien saataville.

Paraisten polut – Pargas stigar –hanke toteutettiin heinä-joulukuussa vuonna 2017. Hanke rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Rahoitus haettiin Leader-toimintaryhmä I samma båt rf – Samassa veneessä ry:n kautta.

 

 Pargas stigar raportti (suomeksi)