Sisältöjulkaisija

null Kulttuuriparlamentti kutsuu osallistumaan!

Alkaa: 03.08.2022 klo 17:00

Päättyy: 03.08.2022 klo 19:00

Paikka:
Hybridi: Paraisten kaupungintalo, Skanssi (3. kerros) / Microsoft Teams
Houtskär Korpo Nagu Pargas Utskären

Kulttuurifestivaali Kulttuuriparlamentti etsii yhteistyökumppaneita ja ohjelmaa! Oletko kiinnostunut järjestämään jotakin elo-syyskuussa?
Kulttuuriparlamentti järjestetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Sen koordinoijana toimii kaupungin kulttuuriyksikkö ja kokoaa monta eri toimijaa ja tapahtumaa. Kulttuurikäsite on laaja ja teemana on taide ja kulttuuri tärkeänä osana yhteiskuntaa ja julkista keskustelua. Aktivointi ja osallistuminen on vahvasti korostettuna: osallistuvat asukkaat ja kulttuuritoimijat tuottavat festivaalin sisällön ja saavat olla mukana jakamassa osan festivaalin budjetin yhdessä keskenään! Festivaalille on varattu summa rahaa joka jaetaan ns osallistuvan budjetoinnin kautta: osallistuvat toimijat päättävät keskenään miten rahat tulee käyttää, eri ideoiden toteuttamisen osakustannuksena.

Onko sinulla tapahtumaa elo-syyskuussa joka sopisi mukaan Kulttuuriparlamentin ohjelmaan? Ota yhteyttä viimeistään 15.7: lisa.taulio@parainen.fi.


Osallistuva budjetointi tehdään hybridikokouksena 3.8 klo 17:00 Microsoft Teamsin kautta sekä Paraisten kaupungintalon kokoushune Skanssissa (3. kerros) lmoittuneiden kesken. 

Osallistuva budjetointi
Osallistuva budjetointi on Suomessa vielä laajalti uusi käsite, mutta muutamat kunnat ovat jo kokeilleet tätä eri muodoissa, mm kaupunkiaktivismin tukemiseksi. Muutama konkreettinen esimerkki kaupunkiaktivismista on tapahtumat jotka asukkaat itse järjestävät ilman ainoastaan yhtä järjestäjää, Facebookin osto- ja myyntiryhmät, REKO-renkaat, eri kaupunkien ravintola- ja siivouspäivät. Osallistuvan budjetoinnin kautta tuetaan paikallista identiteettiä ja kaupunkiaktivismia niin että kaikilla on mahdollisuus luoda kunta joka on itselleen sopiva. Asukkaat voivat tällä tapaa itse osallistua varojen ohjaamiseen sellaiseen joka koetaan tärkeäksi, ja tämä taas vahvistaa kunnan demokratiaa. Osallistuva budjetointi voi uudella tapaa aktivoida kuntalaisia ja antaa laajemman ja monipuolisemman ohjelman. Tavoite on siis osallistumisen kautta saada ideoita ja ehdotuksia ja päättää asioista yhdessä, niin että mahdollisimman moni saa ohjelmasta ja tarjonnasta iloa. Tätä kautta saamme mahdollisuuden toistemme kanssa kommunikointiin ja vuorovaikutukseen ja sitä kautta paremman lopputuloksen!
Avustukset/osallistuva budjetti on tarkoitettu paikkakunnan kulttuuripalvelujen ja -elämysten tarjonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Toiminta/tapahtuma on järjestettävä pääosin Paraisilla, ja sen on oltava luovaa ja kestävää, laajennettava paikkakunnan kulttuuritarjontaa ja edistettävä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tapahtumat jotka ovat osa Kultuuriparlamenttia voidaan osakustantaa tämän osallistuvan budjetoinnin kautta, mutta osa tuloista tulee myös saada muualta (esim lipputuloista tms).

Tapahtumien haku

Tapahtumien haku

Tapahtumakalenteri

Tapahtumia löytyi: 10 kpl