Sisältöjulkaisija

null Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin!
17.04.2019
 1. Säilytä kiinteistöverotuspäätös:
  Saat kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa – säilytä nämä! 
   
 2. Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa:
  Tarkista päätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Keväällä 2019 saamasi kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden alun (1.1.2019) tilanteeseen.
  Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot viimeistään 25.4.2019 Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai paperilomakkeella. 
   
 3. Voit hakea kiinteistöverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt:
  Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

  Miten muutosta haetaan:
  Tee oikaisuvaatimus lomakkeella Kiinteistöveron oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi myös tehdä vapaamuotoisesti.
    kiinteistoveron oikaisuvaatimus.pdf kiinteistoveron oikaisuvaatimus.pdf
  Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava
  - muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  - kiinteistötunnus
  - minkä verovuoden kiinteistöverosta on kyse
  - miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  - mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi. 

  Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:
  Verohallinto
  PL 1010
  90101 OULU

  Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon. Kiinteistöveron oikaisuvaatimusta ei voi vielä tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa.
   
 4. Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2019. Kiinteistöveron eräpäivät ovat 3.9.2019 ja  15.10.2019. Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman puolison ilmoitusosan.

  Lisätietoa kiinteistöverotuksesta:
  https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/
   

  Palvelunumero kiinteistöveroasioissa: 029 497 020