Sisältöjulkaisija

null Uimavesitutkimus
22.06.2023

Uimavesitutkimus

 

Näytteet otettu 20.6.2023

Näytteenottopaikat: Framnäs, Likholmen, Lillholmen, Kalkholmen, Bläsnäs, Mustfinn, Norrby (Solliden)

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.