Sisältöjulkaisija

null Next Level -hanke tukee yrityksiä kestävän kasvun saavuttamisessa
20.06.2023

Next Level –hanke tukee varsinaissuomalaisten yritysten kykyä ja mahdollisuutta ennakoida ja varautua toimintaympäristön muutoksiin.

Next Level -hanke auttaa pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintoja, palveluita ja tuotteita vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen avulla kestävän kasvun yrityksiksi. Valmennamme hankkeessa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä ennakoimattomiin uhkiin.

– Next Level -hankkeessa ratkaisuja etsitään yhteistyössä yritysten kanssa ja yrityksiltä kerättävän tiedon pohjalta. Haastattelemme hankkeessa kesän ja alkusyksyn kuluessa alueen yrityksiä, jotta saamme mahdollisimman hyvän kuvan siitä, millaisia haasteita alueen yrityksillä on toiminnassaan ja millaisia tarpeita koulutukselle tai valmennukselle yrityksillä on esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen polulla, sanoo hankevetäjä Piia Santti.

Kemiönsaaren kunta toteuttaa hanketta Turunmaan alueella yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Hanke toteutetaan koko Varsinais-Suomen laajuisena yhteistyössä Ukipoliksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa. Koko hanketta koordinoi Ukipolis ja kukin edellä mainituista tahoista vetää hanketta omalla alueellaan. Koulutuksia, valmennuksia, työpajoja sekä verkostoitumismahdollisuuksia ja vertaisoppimista tarjoavia yritysvierailuja järjestetään ympäri maakuntaa ja tilaisuuksiin osallistuminen on yrityksille maksutonta.

– Turunmaan osalta hankkeessa keskeisenä teemana on logistiikka. Saaristossa pitkät matkat ja haastavat yhteydet aiheuttavat sen, että logistiikan osuus alueen päästöistä on suuri ja ilmastovaikutukset huomattavia. Hankkeessa pyritäänkin löytämään ideoita ja ratkaisuja siihen, miten logistiikkaa tehostamalla ja yritysten välisellä yhteistyöllä voitaisiin logistiikan aiheuttamia päästöjä pienentää. Keskeisenä toimena Turunmaan osalta hankkeessa tuleekin näin ollen olemaan saaristossa toteutettava kokeilu: vähähiiliset kuljetusketjut ja logistiikkaratkaisut saaristossa, kertoo Santti.

Lisätietoa hankkeesta saa mieluusti kysellä ja jakaa ajatuksia hankkeen teemoihin liittyen jo näin alkuvaiheessa olemalla yhteydessä Piia Santtiin. Varsinaiset hankkeen tapahtumat tulevat painottumaan loppuvuoteen 2023 ja vuoteen 2024. Syyskuussa hanke järjestää ensimmäiset infotilaisuudet yrityksille ja niistä tiedotetaan tarkemmin lisää elokuussa.

Lisätietoa: Piia Santti, projektipäällikkö 040 193 3542, piia.santti@kimitoon.fi

Hankkeen kesto: 28.2.2025 asti Hanke on EU:n EAKR-rahastosta osarahoittama

(Varsinais-Suomen Liiton logo ja EU:n lippulogo, Euroopan unionin osarahoittama)