Sisältöjulkaisija

null Tietoa Nauvon Ernholmissa tapahtuneesta öljyvahingosta
06.06.2023

Nauvon Ernholmissa on 13.5.23 tapahtunut öljyvahinko, jossa laituriin kiinnitetystä hylätystä troolarista on päässyt mereen tuntematon määrä öljyä. Pelastuslaitos on suorittanut kohteessa pelastuslain mukaista pelastustoimintaa ja öljyntorjuntatoimenpiteitä mm. keräämällä öljyä merestä ja sijoittamalla rannoille imeytyspuomeja ja rannansuojamattoja. Alueella ei ole havaittu öljyn tahrimia vesilintuja.

Pelastuslaitos on omalta osaltaan päättänyt torjuntatoimet alueella 31.5.2023 ja siirtänyt öljyvuodon jälkitorjuntavastuun Paraisten kaupungille. Kaupunki on tehnyt jälkitorjuntatoimien hoitoa koskevan sopimuksen valtio-omisteisen Arctia Meritaito Oy:n kanssa. Jälkitorjunnassa tehdään myös yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Rannoilla tehtävät torjunta- ja ennallistamistoimet suunnitellaan ja toteutetaan alueelta kerättävistä näytteistä saataviin tietoihin perustuen. Arctia Meritaito aloittaa rantojen näytteenoton viikolla 23.

Ympäristöterveysvalvonnan ohjeiden mukaan vedessä voi uida, kun aistinvaraisia havaintoja öljystä ei ole (öljykalvoa tai öljyn hajua). Suositus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Paraisten kaupunki tiedottaa asiasta lisää jälkitorjuntatoimien edetessä. Torjuntatoimien toteutuksessa huomioidaan lintujen pesimäaika. Paraisten kaupungin ympäristönsuojelun tavoittaa kesäaikana parhaiten sähköpostiosoitteesta ymparistovalvonta@parainen.fi.