Sisältöjulkaisija

null Osallistava budjetointi 2023: Vaikuta lähiympäristöösi – jätä ideasi!
01.03.2023

Äänestä täällä ideoista jotka pääsivät jatkoon!

Äänestysaika 6 - 23.4.2023

 

OSALLISTAVA BUDJETOINTI

 

Mitä on osallistava budjetointi?

Osallistava budjetointi on yksi tapa osallistaa asukkaat päätöksentekoon siitä, miten kaupungin resursseja voidaan käyttää. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että olet mukana tekemässä ehdotuksia ja äänestämässä niistä.

Paraisten kaupunki on varannut 50 000 euroa asukkaiden ideoiden toteuttamiseen osallistuvan budjetoinnin kautta, joka on yksi kaupungin uuden strategian painopistealueista. Tarkoituksena on kuunnella asukkaita ja osallistaa asukkaat yhteisön kehittämiseen ja lisätä paikallista osallistumista.

 

Miten se tapahtuu?

Ideat toimitetaan 1.–23.3.2023 täyttämällä verkkolomake. Kaikilla asukkailla (myös osa-aika-asukkailla) on mahdollisuus esittää ideoitaan ja lopuksi äänestää varojen käytöstä. Voit jättää useita ideoita!

Huom! Jokaisen yksittäisen idean arvon tulee olla vähintään 2 000 euroa.

Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, kaveriporukat, saman kadun asukkaat, yhdistykset jne. Ideat lähetetään verkkolomakkeella, jossa voi kertoa ideasta ja sen toteutuspaikasta sekä arvion kustannuksista.

Esitettyjen ehdotusten tulee olla sellaisia, että ne tukevat yhtä tai useampaa kaupungin strategisista tavoitteista, jotka ovat kestävää kehitystä, vahvempaa vetovoimaa, parempaa hyvinvointia ja luodaan yhdessä. Ehdotuksia työstäessään kaupunki ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki kunta-alueet. Voit ehdottaa sekä tapahtumia tai hankintoja että kokonaisia hankkeita – päästä luovuutesi valloilleen!

Tustustu Paraisten kaupungin strategiaan.

 

VAIHE 1: Ideoiden esittäminen – verkkolomakkeella jätettävien ehdotusten kerääminen

VAIHE 2: Ehdotusten läpikäynti, toteutuskelpoisuuden tarkastaminen ja äänestykseen jatkavien ehdotusten valinta

VAIHE 3: Asukkaat äänestävät ehdotuksista verkkolomakkeella

Voittanut idea tai voittaneet ideat julkaistaan sopivasti vapuksi!

Loppuvuosi 2023: Ehdotukset toteutetaan.

 

VERKKOLOMAKE LÖYTYY TÄÄLTÄ

 

Jos sinulla on kysyttävää osallistuvasta budjetoinnista, voit ottaa yhteyttä talouspäällikkö Petra Palmroosiin: petra.palmroos@parainen.fi.

 

Yhdessä luomme elinvoimaisen yhteisön!