Sisältöjulkaisija

null Paraisilla ja Korppoossa tutkitaan luontoarvoja ja muinaisjäännöksiä asemakaavoitusta varten
21.05.2024

Paraisten kaupungissa on vireillä useita asemakaavahankkeita, joiden tausta-aineistoksi laaditaan erilaisia selvityksiä. Tänä kesänä Paraisten ja Korppoon keskustoissa tehdään luontoselvityksiä ja Sollidenin leirintäalueen läheisyydessä tehdään yksi muinaisjäännöstä koskeva tutkimus.

Luontoselvitykset

Luontoselvitykset tehdään toukokuun loppu- sekä kesäkuun alkupuolella. Selvityksen laatijat liikkuvat alueella tänä aikana myös yksityisellä maalla, mutta kotirauhan piirissä olevia pihapiirejä kunnioittaen. Selvitysten tulokset raportoidaan kaupungille syksyllä.

Paraisten keskustan kohteissa eli Lehtiniemenrannassa, Betonikujan varressa, Valoniementien ja Saaristotien läheisyydessä sekä Kestikievarinkujan alueella luontoselvityksen laativat ProAgria Länsi-Suomen / MKN Maisemapalveluiden maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat Katri Eriksson ja Milla Nikko. Maisema-asiantuntijoilla on laaja kokemus työskentelystä kulttuuriympäristössä, luonnon monimuotoisuuden edistämisessä sekä vesien- ja luonnonhoitoon liittyvissä tehtävissä. Lisätietoja: katri.eriksson@proagria.fi, puh. 050 66 474

Paraisten keskustassa Norrbyssä on vesiuoma, jonka alueelle aiemmin laadittua luontoselvitystä täydennetään. Tämän ja Korppoon Verkanin ja Korppoon keskustan alueiden luontoselvitykset laatii FCG Finnish Consulting Group Oy. Työryhmässä toimivat FCG:n ympäristökonsultoinnin asiantuntijat, joilla on runsaasti aiempaa kokemusta luonto- ja ympäristöselvityksistä ja luontoarvojen huomioinnista alueiden käytön suunnittelussa. Selvityksen projektivastaava on luontoasiantuntija Ritva Kemppainen ja maastossa tutkimukset suorittaa biologi Arto Kalpa.
Lisätietoja: ritva.kemppainen@fcg.fi, puh. 044 293 4427

 

Muinaisjäännös hiilimiilu

Norrbyssä Paraisten keskustassa, lähellä Sollidenin leirintäaluetta, sijaitsee kiinteä muinaisjäännös Parainen Norrdal, joka on historialliseen aikaan ajoittuva hiilimiilu. Lisätietoja kyseessä olevasta kiinteästä muinaisjäännöksestä on kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa. Tutkimus tehdään, koska muinaisjäännös sijaitsee alueella, johon on suunnitteilla rakentamista.

Paraisten kaupunki on pyytänyt arkeologisiin tutkimuksiin erikoistunutta Ark-byroo Oy:tä tutkimaan muinaisjäännöksen. Koska kyseessä on isohko kohde, tullaan tutkimustyössä hyödyntämään myös kaivinkonetta. Alueella liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen syvähkön kaivannon läheisyydessä. Tutkimuksen jälkeen kohde peitetään. Tutkimus, joka suoritetaan kesäkuun aikana, kestää muutaman päivän.
Lisätietoja: Mikko Suha, arkeologi, mikko.suha@arkbyroo.fi, puh. 046 923 7443

 

Lisätietoja asemakaavoituksesta:

Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, heidi.saaristo-levin@parainen.fi, puh. 040 488 5888
Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, pasi.hyvarila@parainen.fi, puh. 040 488 5918 (Korppoon asemakaavahankkeet)