Sisältöjulkaisija

null PATRIK NYGRÉN EROAA PARAISTEN KAUPUNGINJOHTAJAN VIRASTA
21.09.2023

Paraisten kaupungin kaupunginjohtaja Patrik Nygrén ilmoitti tänään irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virastaan 30.11.2023 alkaen edellyttäen, että johtajasopimusta sovelletaan. 

 

"Olen koko virassa oloni ajan pyrkinyt sovittelemaan mielipide-eroja ja luomaan luottamusta luottamushenkilöiden suuntaan. Keväästä lähtien tehdyssä työssä kommunikaation ja yhteistyön kehittämiseksi minulla on ollut henkilöstön tuki takanani.

Poliittisen ilmapiirin takia virassa jatkamiselleni ei ole edellytyksiä. Kaupunginjohtajan roolissa käy pidemmän päälle kestämättömäksi vastata arvosteluun, joka on epämääräistä ja välillä nimetöntä.

Se, että voisin jatkaa 100-prosenttista panostani kunnan hyväksi, edellyttää keskinäistä luottamusta. Siksi minun on nyt aika tehdä omat johtopäätökseni."

Olen hoitanut tätä tehtävää yli kahdeksan vuotta, ja minun on nyt aika luovuttaa viestikapula jollekulle toiselle ja hakeutua uusien haasteiden pariin. Näiden kahdeksan vuoden aikana kaupunki on ottanut isoja askeleita eteenpäin ja käynyt läpi suuria muutoksia. Toimintaympäristö on muuttunut kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja Parainen on pelannut korttinsa melko hyvin. Olen ollut mukana luomassa tätä kehitystä.

 


Meillä on nyt hyvä ja vakaa tasapainoinen talous ja kykyä vastata tuleviin haasteisiin.

Hyvä rahoituksellinen pohja on mahdollistanut kattavien ja laadukkaiden palvelujen säilyttämisen kaikissa kunnanosissamme. 

Olemme voineet tehdä paljon merkittäviä investointeja, ja tämän työn kruunaa nyt oppimiskeskus Brava. Paraisten kaupunkikuva on muuttunut, samalla kun Nauvoon, Korppooseen, Houtskariin ja Iniöön on tehty merkittäviä panostuksia.

Olemme onnistuneet ajamaan Paraisten asiaa, ja valtio investoi infraamme enemmän kuin missään muussa Suomen kaupungissa: Lillholmenin siltaan, Turun suunnan siltoihin, Korppoon ja Nauvon lauttavälien sähkölauttoihin ja nyt viimeisimmäksi Paraistenväylään. Meillä on Spira-verkostot, Archipelago Initiative, Paraisten oma Slush, ja hyvä draivi elinkeinoelämän puolella. 
Meillä on modernia strategista ajattelua ja meistä on tullut kaupunki, jonka suuntaan monet muut kunnat kääntävät katseensa. Imagotutkimuksissa olemme maan parhaiden joukossa ja kaikkein parasta on se, että tutkimusten mukaan me paraislaiset olemme myös itse alkaneet uskoa omaan kaupunkiimme.

Meillä on nyt selkeä strategia siitä, millaisen tulevaisuuden Parainen haluaa luoda, ja uusi organisaatio, jonka avulla sen on määrä tapahtua.

Paraisten kehitys ja draivi on pantu merkille laajasti, ja työtä jatkaa nyt erittäin kyvykäs henkilöstö ja yleisesti ottaen hyvin toimiva organisaatio.

 

 

Patrik Nygrén 21.9.2023

Stadsdirektör – Kaupunginjohtaja – Mayor

Pargas stad – Paraisten kaupunki – City of Pargas

+ 358 40 511 4383