Centralvalnämnden

Centralvalnämnden för perioden 2017-2019:

Ledamot Ersättare
Annemo Palmroos-Broos (ordförande) Gun-Britt Lindberg
Tea Sundqvist (vice ordförande) Janne Gröning
Risto Nurmela Nina-Maria Nyman
Jarkko Moberg Christina Koskinen
Pekka Härkönen Pertti Moberg