Innehållspublicerare

null Möjliga avbrott i vattendistributionen i Houtskär 13.4.2021
09.04.2021

Möjliga avbrott i vattendistributionen i Houtskär 13.4

Det kan uppstå avbrott i vattendistributionen i rörnätet för hushållsvatten i Houtskär 13.4.2021 kl. 12–15 på grund av reparationer i vattenverket. Vi strävar efter att hålla avbrotten så korta som möjligt. Efter avbrotten kan ämnen som anhopats i rörnätet för hushållsvatten lossna från rören. Om du märker att vattenkvaliteten är onormal efter ett avbrott, skölj rören genom att låta kranen rinna en stund.

Mer information:
Mika Laaksonen
Pargas vattentjänstverk
044 358 5923