Innehållspublicerare

null Pargas vattentjänstverk utför rökundersökningar av avloppsnätet
17.06.2020

Pargas vattentjänstverk utför rökundersökningar av avloppsnätet

Pargas vattentjänstverk utför rökundersökningar av avloppsnätet 22.6 – 3.7.2020. Rökundersökningar görs för att kartlägga läckageställen i avloppsnätet. Syftet är att minska de vattenmängder som läcker in i avloppsnätet och som inte hör dit. I samband med arbetet får vi information om eventuella läckage eller andra funktionsstörningar i avloppssystemet på fastigheterna i området. Vi kommer att informera fastighetsägarna om eventuella upptäckter på deras fastigheter. 

Vattentjänstverkets personal kan vid behov röra sig i områden som hör till er fastighet under den tid rökundersökningarna pågår och vi beklagar i förväg de olägenheter som arbetet eventuellt medför. 

Den rökgas som används i undersökningarna är ofarlig för hälsa och egendom. Vi ber er ändå att se till att vattenlåsen på er fastighet är fulla med vatten för att rökgas inte kan komma in i fastigheten genom torra vattenlås. 

Mera info: Henrik Roms 040 488 6061