Innehållspublicerare

null Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården i Pargas 
19.02.2021

Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården i Pargas 

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovård i Pargas. 

Verksamhetsunderstöd kan sökas senast 26.02.2021 kl. 12: 

  • Registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden
  • Icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet. Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes. Ansökan skickas till Pargas stad, socialcentralen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller elektroniskt till socialcentralen@pargas.fi. 

Närmare uppgifter ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700.

Ansökningsblanketten