Innehållspublicerare

null Slussgrinden vid sötvattenbassängen i Pargas ur funktion
05.12.2019

Slussgrinden vid sötvattenbassängen i Pargas är ur funktion

Småbåtarna kan inte köra genom slussen. Arbetet med att hitta felet pågår. Vi kommer att informera på nytt när slussen åter är i funktion.