Innehållspublicerare

null Slussgrinden vid sötvattenbassängen i Pargas fungerar igen
13.12.2019

Slussgrinden vid sötvattenbassängen i Pargas fungerar igen

Småbåtarna kan köra genom slussen fram till 22.12.2019. Efter detta stängs slussen för denna säsong.