Innehållspublicerare

null Vattentjänstverket informerar sina kunder i Nagu, Korpo och Houtskär
26.02.2019

Meddelande till våra kunder i Nagu, Korpo och Houtskär:

Har ni fått den senaste vattenräkningen två gånger? I så fall kan ni kasta bort en av dem. Vi beklagar felet som berodde på ett tekniskt fel.

Vattentjänstverket