Innehållspublicerare

null Beredskap hemma - 72h
12.03.2020

 

72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll


I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation; det vill säga att det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Läs mera här: Beredskap hemma -broschyr