Innehållspublicerare

null Sök understöd för ordnande av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet
28.01.2021

Understöd för ordnande av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan gäller läsåret 2021–2022. Understödet gäller ordnande av verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever som erhåller särskilt stöd.

Ansökningsblankett och tilläggsuppgifter bildningen@pargas.fi. Ansökningstiden utgår 12.2.2021 kl. 14.00.