Innehållspublicerare

null Välkommen till småbarnspedagogiken, förskolan och skolans första klass i Pargas stad
26.01.2021

Ansökan om dagvårdsplats

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårdsansökan och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2021.

Läs mera om olika verksamhetsformer och alternativ i de olika kommunområdena www.pargas.fi/smabarnspedagogik. Tilläggsuppgifter tfn 050 533 3472.

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2015 och de barn som har fått uppskov med skolstarten ska anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2021–2022. Förskolan inleds 16.8.2021. 

Anmälan till förskola görs elektroniskt 15–21.2.2021 (v. 7) i webbtjänsten Wilma. 
Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2015. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/forskoleundervisning eller tfn 044 358 5870.

Anmälan till åk 1

Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:
-    alla 2014 födda barn, samt
-    barn födda 2013 som beviljats uppskov med skolstart
-    barn födda 2015 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 15–21.2.2021 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.
Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2014. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Läsåret 2021–2022 inleds måndag 16.8.2021. Skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, ger vid behov närmare uppgifter, www.pargas.fi/anmalan-till-skola.
Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.