Innehållspublicerare

null Vaccinationerna mot fästingburen hjärninflammation (TBE)
19.06.2018

Fastboende och personer som har en fritidsbostad och som vistas sommartid över fyra veckor i Pargas och har hemkommun i Finland, erbjuds grundserien  av vaccinet, eller de doser som fattas av grundserien. Vaccinet ges från 3 års ålder uppåt. Gravida vaccineras inte.

Massvaccinationstillfällena är nu slut, men vaccinet kan ännu fås med tidsbeställning, inom ramen för våra personalresurser.

Efter grundserien som består av tre doser,  tas första påfyllnadsdosen efter tre år. Påfyllnadsdoserna hör inte till det avgiftsfria vaccinationsprogrammet. Mer information: https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/tbe-vaccin

Kontakta din hälsocentral där du bor inom Pargas eller hälsostationen där din sommarstuga i Pargas finns:

  • Pargas hälsostation, Vapparvägen 15 a

          Tfn 02 45 45 222 kl. 9 – 15
 

  • Nagu hälsostation, Klockstapelgränd 2

          Tfn 0400 117 118 kl. 9 – 15
 

  • Korpo hälsostation, Tallbackavägen

          Tfn 0400 117 119 kl. 9 - 15
 

  • Houtskär hälsostation, Riggosvägen 2 A

          Tfn 0400 117 120 kl. 9 – 15
 

  • Iniö hälsostation, Iniövägen 590

          Tfn 0400 117 121 kl. 9 – 10

Förfrågningar:
Tfn 040 488 5504, mån och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11
(inte under tiden 25.6 – 27.7.2018)