Länkstig

Innehållspublicerare

null Paraisten kalkkikaivosalueen kehittäminen - arkkitehtiylioppilaiden visioita
08.03.2018

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiylioppilaat laativat 2017 oppilastyönä suunnitelmia eräiden Nordkalk Oy:n omistamien ei-tuotannollisten rakennusten uudiskäyttöä varten.

Kooste 15 suunnitelmaan