Innehållspublicerare

null Utlysning: Skolkonstnärer till Pargas
12.06.2024

Är du en professionell konstnär som vill arbeta med barn och ungdomar? Har du en kreativ idé som du vill förverkliga tillsammans med skolelever i Pargas kommun? Då kan du vara den vi söker!

SKAPA-projektet i Pargas söker engagerade och kreativa konstnärer inom olika konstformer för att inspirera elever genom konstnärligt arbete i skolan. Skolkonstnärerna kommer att introducera elever och lärare i högstadier och gymnasier till nya material, tekniker och arbetssätt. Det finns även möjlighet att arbeta med yngre elever, barn inom småbarnspedagogiken eller inom äldrevård.

Uppdraget innebär samarbete med de lokala lärarna i grundskolorna, gymnasierna och den grundläggande konstundervisningen i Pargas. De valda konstnärerna kommer även att fungera som handledare för lärarna och undervisa parallellt med dem. Skolkonstnären har huvudansvaret för timplaneringen under anställningsperioden. Vi söker dig som har ett pedagogiskt grepp samt en öppen och positiv inställning gentemot alla barn, med fokus på skapandeprocessen.

 Vem kan ansöka?

- Professionella konstnärer inom olika konstformer.

- Konstnärer med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, eller som är intresserade av att utveckla sådana projekt.

- Enskilda personer och företagare.

 

Projektets omfattning

- Projektet genomförs mellan september och december 2024.

- Anpassas efter skolornas behov och konstnärens specialitet.

- Arbetstiden kan skräddarsys från en vecka upp till tre månader.

- Möjlighet att arbeta med flera skolor på både finska och svenska inom Pargas kommun: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö.

 

Krav

- Kompetens inom en eller flera konstformer.

- Goda muntliga färdigheter i både finska och svenska.

- Förmåga att kommunicera och samarbeta med skolpersonal och elever.

- Flexibilitet och kreativitet för att anpassa konstprojekt efter olika åldrar och förmågor.

 

Vi välkomnar mångfald och bredd inom konstnärliga uttryck. Vi uppmuntrar ansökningar från konstnärer inom följande områden (och fler) som kan bidra till en kreativ miljö i skolorna:

- Bildkonst: installationer, grafisk formgivning och layout, camera obscura.

- Hantverk: metallsmide, lera.

- Musik: låtskrivning, musikteknologi, elektronisk musik, body percussion.

- Dans: Line dance, gamlas dans.

 

Ansökan och urval

Skicka in en fritt formulerad ansökan där du beskriver vilken verksamhet du kan erbjuda, tillsammans med CV och portfolio till adressen kultur@pargas.fi. Nämn även vilka tidsperioder och hur många timmar i veckan du kan arbeta samt vilka orter du kan vara verksam i. 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 juli 2024 kl 16:00. Urvalet av konstnärer baseras på projektets inledande fas, där en utredning gjorts för att kartlägga skolornas och lärarnas behov. Ansökningar granskas och beslut fattas under augusti 2024.

För ytterligare information, kontakta Jannicke Ingelin via e-post jannicke.ingelin@pargas.fi eller per telefon på nummer 040 629 7449 den 10 juli kl. 9-11 eller den 11 juli kl. 13-15:30.

 

Om Skapa-projektet i Pargas

Att utöva olika konstformer ökar välbefinnandet för människor i alla åldrar. Konstundervisning stärker barns och ungas kreativitet, självkänsla, identitet och sociala kompetens. Undervisning i kreativa ämnen har ett egenvärde men också mätbara effekter som har påvisats genom forskning: de kognitiva och motoriska färdigheterna utvecklas, liksom också minnet, koncentrationsförmågan och det kreativa och kritiska tänkandet. Hjärnans utveckling och all inlärning stärks. Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning – SKAPA – finns till för att konstundervisningen ska bli mer tillgänglig och jämlik för barn och unga.

Inom ramen för SKAPA-bidragsprogrammet har Svenska kulturfonden beviljat Pargas stad bidrag för en satsning på konstundervisning för barn och unga. I Pargas har barn och unga fina möjligheter att fördjupa sig i konstnärlig verksamhet. Ändå har inte alla jämlika möjligheter att syssla med konst- och färdighetsämnen. Projektet SKAPA II arbetar för att fler barn och unga skall få tillgång till olika konstformer oavsett geografiskt läge eller språklig tillhörighet.

För mer information om projektets uppbyggnad och syfte, besök: https://www.pargas.fi/mer-om-skapa