Innehållspublicerare

null Understöd till idrottsföreningar
04.10.2022

Ansökan om idrottsstipendier för år 2022

Följande stipendier kan ansökas senast söndagen den 13.11.2022:

1. Stipendium för aktningsvärda idrottsprestationer - i allmänhet förutsätts minst finländskt mästerskap. Åldersgräns 15 år och äldre.

2. Stipendium till ”Årets idrottslöfte" - tilldelas ett idrottslöfte som är mellan 15 och 20 år.

Fritt formulerad ansökan inlämnas elektroniskt till kultur@pargas.fi. 

Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.


Kultur- och idrottsnämnden
 


 

Understöd till idrottsföreningar

för tiden 1.9.2021–31.8.2022

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om
1) specialunderstöd
2) hyresbidrag

senast söndagen den 16.10.2022.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökan kan också inlämnas elektroniskt till kultur@pargas.fi. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida www.pargas.fi/blanketter.

Understödet betalas ut mot redovisning.
Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.

Kultur- och idrottsnämnden

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2022 Word

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2022 PDF