Innehållspublicerare

null Understöd till idrottsföreningar
27.09.2021

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

för tiden 1.9.2020–31.8.2021

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om
1) specialunderstöd
2) hyresbidrag

senast söndagen den 10.10.2021.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökan kan också inlämnas elektroniskt till kultur[at]pargas.fi. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida www.pargas.fi/blanketter.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.

Kultur- och idrottsnämnden