Innehållspublicerare

null Hälsostationernas telefonnummer i Nagu, Korpo och Houtskär ändras 15.1.2020
08.01.2020

Hälsostationernas telefonnummer i Nagu, Korpo och Houtskär ändras 15.1.2020

På grund av operatörbyte ändras hälsostationernas telefonnummer i Nagu, Korpo och Houtskär från och med 15.1.2020 enligt följande:

Vid akut eller jourärende:
02 4545 220, kl. 8-16

För icke brådskande ärenden som tidsbokning, receptförnyelse eller rådgivning:
02 4545 222, kl. 9-13

De nuvarande telefonnumrorna försvinner och framöver kommer endast dessa att fungera.