Innehållspublicerare

null Temakväll för föräldrar till ungdomar

Alkaa: 05.05.2020 klo 18:00

Paikka:
Ankarhuset, Urlundsvägen 4
Pargas

Temat är kommunikation och samspel inom familjen, som sakkunniga är Barnavårdsföreningen i Finland.

Föräldraträffar ordnas under våren totalt 5 gånger. Varje träff består av ett kort temainlägg som utmynnar i fri diskussion. Gruppens syfte är att förstå och stödja varandra samt att få exempel på olika handlingsmodeller.

Ingen förhandsanmälning behövs – Välkommen!

Tapahtumien haku

Evenemang

Händelser hittades: 20 st