Innehållspublicerare

null Olycksfallsdagen 13.11
13.11.2020

Under olycksfallsdagen uppmärksammas risken för olyckor och sätt att förebygga dem.

I undantagssituationen orsakad av coronapandemin är det ännu viktigare att känna till riskplatser, förebygga olyckor och ta hand om andra människors säkerhet. Olycksfallsdagen firas den här veckan för 25:e gången och kampanjen kulminerar på fredagen den 13 november.

Läs mera på kotitapaturma.fi         

Testa dina säkerhetskunskaper: "Kikkailutesti 2020" (på finska)